Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Gecombineerde leefstijlinterventie overgewicht

Voor een blijvende verbetering van uw eetgewoontes en beweeggedrag.

Bekijk uw vergoedingen voor

Wat u vergoed krijgt

Heeft u overgewicht? En daardoor een groter risico op ziekte? Dan is een gecombineerde leefstijlinterventie misschien wat voor u. Met een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) werkt u toe naar een blijvend gezonde leefstijl. Het is een combinatie van advies en begeleiding bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering.

Meestal via uw huisarts

Meestal bespreekt de huisarts zo’n gli met u, maar ook uw medisch specialist kan dat doen. Als u wilt deelnemen, krijgt u van hen een verwijzing naar een gli-begeleiderDat kan een leefstijlcoach fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of diëtist zijn. Vaak is dat een zorgverlener waarmee uw huisarts (buiten de huisartspraktijk) al samenwerkt. Deze begeleidt u in een speciaal ontwikkeld programma. Dat duurt meestal zo’n 2 jaar, en volgt u voor een groot deel in een groep. De precieze duur en inhoud verschillen per programma. Die bespreekt uw gli-begeleider tevoren met u. De huisarts of medisch specialist die u verwijst, blijft betrokken. Uw begeleider, bijvoorbeeld de leefstijlcoach, houdt de huisarts of uw medisch specialist op de hoogte van de resultaten.

Wel de coaching, niet de beweging

Uw begeleider in het gli-programma motiveert en coacht u naar gezonder gedrag, gezonder bewegen en gezonder eten. Samen onderzoekt u bijvoorbeeld wat voor u het beste werkt om meer te bewegen. Aansluiten bij een wandelgroep bijvoorbeeld, of een sportvereniging. Die activiteit zelf is geen onderdeel van de gli. U betaalt deze dus zelf.

De basisverzekering vergoedt de gli als u:

 • ouder bent dan 16 jaar, en
 • gemotiveerd bent om het complete programma van zo’n 2 jaar te doorlopen, en
 • een BMIZelf uw BMI berekenen? Deel uw gewicht (in kilo's) door uw lengte (in meters). Deel de uitkomst nog een keer door uw lengte (in meters). De uitkomst is uw BMI heeft van 30 kg/m2 of hoger, of
 • een BMI heeft van 25-30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met het overgewicht

De basisverzekering vergoedt alleen door ons erkende gecombineerde leefstijlinterventies.

Aanvullende beweegprogramma's (voor alle leeftijden)

De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden een beweegprogramma voor volwassenen die deelnemen aan een gli, en voor kinderen die te jong zijn voor een gli. Een beweegprogramma kan interessant zijn als u deelneemt aan een gli, maar het nog niet lukt om bij een beweegactiviteit zoals een wandelgroep of sportvereniging aan te sluiten. Of voor kinderen die te jong zijn voor een gli.

In zo’n beweegprogramma traint u 3 tot 4 maanden lang meerdere keren per week, in een groep. Daarna kunt u zelf verder in het gewone sportaanbod. Benfit en Optifit hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor beweegprogramma’s bij gli, bij chronische ziekte en bij en na kanker samen. De maximale vergoeding staat hieronder. Topfit en Superfit vergoeden deze beweegprogramma’s volledig.

Hier kunt u terecht

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie:

Voor het beweegprogramma:

 • fysiotherapeut
 • oefentherapeut Cesar of Mensendieck
 • thuiszorgorganisatie

Andere vergoedingen

Krijgt u tijdens het programma te maken met andere klachten die (verder) behandeld moeten worden, zoals klachten bij het bewegen of psychische problemen? Dan kan de huisarts u doorverwijzen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of oefentherapie, diëtetiek, naar de medisch specialist of voor psychologische ondersteuning zoals generalistische basis-ggz. Dat kan dan naast het gli-programma plaatsvinden.

Wilt u aan uw leefstijl werken, maar is de gecombineerde leefstijl interventie niet voor u? Onze aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden ook preventiecursussen voor 'gezond gewicht'.

Vergoeding per verzekering

Wat u zelf betaalt

Dit moet u zelf doen

Voor de gli moet u ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden de gli alleen als wij toestemming hebben gegeven voordat u aan het programma begint.

Goed om te weten

 • De algemene regels zijn altijd van toepassing

  De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven. 

 • Wij vergoeden alleen de gebruikelijke zorg die u nodig heeft

  Het gli-programma moet bewezen effectief zijn. Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen. Alleen bewezen effectieve leefstijlinterventies zijn door ons erkend.

 • De ZorgConsulent helpt u bij het vinden van een begeleider

  Zoekt u een leefstijlcoach of andere gli-begeleider? Uw huisarts kan u hierover informeren. Maar ook onze ZorgConsulenten denken graag met u mee. Zij kunnen ook uw vragen over het beweegprogramma beantwoorden.

 • Voor het beweegprogramma kunnen wij om een verklaring van uw zorgverlener vragen

  Dat doen wij als wij niet kunnen vaststellen of u aan de voorwaarden voor een beweegprogramma voldoet. Soms kunnen wij dat aan uw andere declaraties zien. Maar door de privacyregels mogen wij die niet altijd (zonder uw toestemming) voor dat doel gebruiken.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.