Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) aanvragen

Een persoonsgebonden budget vraagt u aan met het aanvraagformulier Zvw-pgb.

Krijgt u verpleging en verzorging? Dan kunt u kiezen om een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) aan te vragen. Daarmee kunt u zelf uw zorgverleners inhuren en betalen.

Dat kan alleen als u de zorg een jaar of langer nodig heeft, of als het gaat om palliatief terminale zorgZorg in de laatste levensfase..

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

Stuur ons het ingevulde aanvraagformulier. Deel 1 van het formulier moet door een hbo-gediplomeerd verpleegkundige worden ingevuld. Of door een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige als het gaat om zorg voor iemand onder de 18 jaar. Deel 2 van het formulier vult u zelf in. In dit deel motiveert u uw aanvraag en geeft u aan hoe u de zorg gaat organiseren.

Na ontvangst checken wij de ingevulde gegevens en meegestuurde documenten. Ook bellen we u voor een 'bewuste keuze gesprek'. Daarin bespreken we uw aanvraag en controleren we of alles voor u en voor ons duidelijk is.

Meestal nemen we binnen 6 weken een beslissing. Als uw aanvraag akkoord is, ontvangt u per post een toestemmingsverklaring. Daarin staat hoeveel uren zorg u maximaal vergoed krijgt. Met deze toestemmingsverklaring kunt u contracten afsluiten met uw zorgverleners.

De benodigde documenten kunt u per e-mail sturen naar teampgb@onvz.nl. Of per post naar:

ONVZ 

Team Zvw-pgb verpleging en verzorging

Postbus 392

3990 GD Houten

Vraagt u het pgb namens iemand anders aan? Stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier mee. Bent u wettelijk vertegenwoordiger? Stuur dan ook een kopie van de rechterlijke uitspraak of bewijs van voogdijschap mee.

Wilt u uw Zvw-pgb wijzigen?

Voor wijzigingen in uw Zvw-pgb kunt u het wijzigingsformulier Zvw-pgb verpleging en verzorging gebruiken.

Wilt u meer weten? Bekijk dan de vergoeding Persoonsgebonden budget.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.