ZakelijkBereken premieEnglish

 • Zeer ruime vergoedingen
 • Advies van ZorgConsulent
 • Klantwaardering 8,2

Wijzigingen aanvullende verzekeringen 2020

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen van ONVZ. In dit overzicht leest u wat deze wijzigingen voor u kunnen betekenen.

Wat verandert er voor u?

 • Alternatieve geneeswijzen (algemeen)

  Wijziging per 1 januari 2020

  De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden alternatieve geneeswijzen. Per 1 januari 2020 gaat de maximale vergoeding omlaag voor Extrafit, Benfit en Optifit:

  • Extrafit: € 30 per bezoek, tot max. € 100
  • Benfit: € 30 per bezoek, tot max. € 250
  • Optifit: € 65 per bezoek, tot max. € 400 (incl. labonderzoek en geregistreerde geneesmiddelen)

  De maximale vergoedingen in Topfit en Superfit blijven ongewijzigd.

  Wat betekent dit voor u?

  Wilt u in 2020 voor een consult of behandeling naar een alternatief arts of behandelaar? En heeft u Extrafit of Benfit? Dan geldt een nieuwe maximale vergoeding per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen samen. Bij Optifit vallen ook geneesmiddelen en onderzoeken onder deze maximale vergoeding.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Alternatieve geneeswijzen.

 • Alternatieve geneeswijzen (neurofeedback)

  Wijziging per 1 januari 2020

  Vanaf 1 januari 2020 stopt de vergoeding van neurofeedback als alternatieve geneeswijze van een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. De basisverzekering vergoedt wel andere zorg van deze zorgverleners.

  Wat betekent dit voor u?

  Denkt u dat neurofeedback voor u een goede behandeling zou kunnen zijn? Houd er dan rekening mee dat uw aanvullende verzekering deze behandeling in 2020 niet vergoedt.

  Bent u bezig aan een behandeling neurofeedback, die uw aanvullende verzekering in 2019 vergoedt? En loopt die behandeling nog door in 2020? Neemt u dan contact met ons op voor een passende overgangsregeling.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Alternatieve geneeswijzen.

 • Geneesmiddelen

  Wijziging per 1 januari 2020

  Vanaf 1 januari 2020 stopt de vergoeding van geneesmiddelen die de haargroei bevorderen bij kaalheid.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft u in 2020 een aanvullende verzekering? Dan vergoedt deze geen geneesmiddelen meer tegen kaalheid, zoals minoxidil lotion en finasteride 1 mg tabletten.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering.

 • Hulpmiddelen (plaswekker)

  Wijziging per 1 januari 2020

  Vanaf 1 januari 2020 is de huurperiode van een plaswekker niet langer beperkt voor onze aanvullende verzekeringen Extrafit, Benfit en Optifit. Eerder was de huurperiode maximaal 3 maanden. De maximale vergoeding van € 85 geldt nog wel in 2020.

  Topfit en Superfit vergoeden de huur van een plaswekker volledig.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft uw kind in 2020 een plaswekker nodig? En heeft uw kind een Extrafit, Benfit of Optifit? Dan is de huurperiode niet langer beperkt. De vergoeding blijft wel maximaal € 85.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Plaswekker.

 • Medisch-specialistische zorg (plastische chirurgie)

  Wijziging per 1 januari 2020

  De basisverzekering vergoedt een correctie van de buikwand als die een aantoonbare lichamelijke functiestoornis oplevert. Onze aanvullende verzekeringen Optifit en hoger vergoeden ook plastische chirurgie als er lichamelijke functiestoornissen zijn. In Optifit werd daarbij ook de buikwandcorrectie genoemd. Dat leverde verwarring op. De buikwandcorrectie is in Optifit daarom geschrapt.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft u een lichamelijke functiestoornis als gevolg van een overhangende buikwand? Dan vergoedt de basisverzekering, na onze toestemming, een correctie van de buikwand. Een aanvullende dekking uit de aanvullende verzekeringen is daarvoor niet nodig.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Plastische chirurgie.

 • Ongevallendekking (Superfit)

  Wijziging per 1 januari 2020
  De ongevallendekking in Superfit is vervangen door de zorg en dienstverlening uit onze nieuwe verzekering OntzorgPlus. Uit klantonderzoek blijkt namelijk dat onze verzekerden bij een ernstig ongeval graag willen dat we zorg regelen en vergoeden. Dat vindt men nog belangrijker dan een uitgekeerd geldbedrag.

  Wat betekent dit voor u?
  Met OntzorgPlus bent u verzekerd van de beste regelhulp als u een ernstig ongeval krijgt. Of als bij u een bepaalde ernstige aandoening wordt vastgesteld. Ook krijgt u veelvoorkomende hoge kosten bij noodsituaties vergoed. OntzorgPlus maakt vanaf 1 januari 2020 deel uit van uw Superfit.

  Meer weten? Bekijk dan onze nieuwe verzekering OntzorgPlus.

 • Preventiecursussen

  Wijziging per 1 januari 2020

  De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden door ons erkende preventiecursussen. Vanaf 1 januari 2020 vergoeden we cursussen voor eerste hulp voor 75% tot de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering. Ook vergoeden we in 2020 75% van een cursus voor eerste hulp bij psychische problemen: Mental Health First Aid (MHFA).

  Wat betekent dit voor u?

  Wilt u in 2020 een cursus EHBO volgen? Of een cursus reanimeren? En heeft u een aanvullende verzekering Extrafit of hoger? Dan vergoeden we 75% van de kosten tot de maximale vergoeding van uw aanvullende verzekering. Vanaf 2020 krijgt u ook een vergoeding van 75% voor een MHFA-cursus (eerste hulp bij psychische problemen).

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Preventiecursussen.

 • Reiskosten ziekenbezoek

  Wijziging per 1 januari 2020

  Met de aanvullende verzekeringen Benfit of hoger krijgt u reiskosten vergoed als u lang in het ziekenhuis ligt en uw gezin op bezoek komt. Vanaf 1 januari 2020 geldt deze reiskostenvergoeding voor maximaal 1 bezoek per dag.

  Wat betekent dit voor u?

  Ligt u 8 dagen of langer in het ziekenhuis? En heeft u een aanvullende verzekering Benfit of hoger? Dan krijgt u in 2020 een vergoeding van € 0,27 per kilometer voor de reiskosten als uw gezin op bezoek komt. Dit vergoeden we voor 1 bezoek per dag.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Reiskosten voor ziekenbezoek.

 • Voetzorg (paramedisch chiropodist)

  Wijziging per 1 januari 2020

  De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden voetzorg door een pedicure bij diabetes en reuma. Vanaf 1 januari 2020 mag ook een paramedisch chiropodist deze zorg verlenen. Deze moet ingeschreven staan in het Register Paramedische Voetzorg (RPV).

  Wat betekent dit voor u?

  Hebben uw voeten extra zorg nodig omdat u diabetes heeft? Of reuma? En heeft u een aanvullende verzekering Benfit of hoger? Dan kunt u voor voetzorg in 2020 ook naar een paramedisch chiropodist.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Pedicure bij diabetes en reuma.

 • Voetzorg (extra kosten thuisbehandeling)

  Wijziging per 1 januari 2020

  De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden voetzorg door een pedicure bij diabetes en reuma. Vanaf 1 januari 2020 mag een pedicure u extra laten betalen voor behandeling bij u thuis. Die extra kosten vergoeden wij niet.

  Wat betekent dit voor u?

  Heeft u diabetes of reuma en behandelt een pedicure u daarvoor thuis? Dan moet u daar in 2020 extra voor betalen. Wij vergoeden die kosten niet. Ook niet als u een aanvullende verzekering Benfit of hoger heeft. U moet die extra kosten dus zelf betalen. Of voor behandeling naar de praktijk van de pedicure gaan.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Pedicure bij diabetes en reuma.

 • Verhaalsbijstand

  Wijziging per 1 januari 2020

  In onze aanvullende verzekeringen, behalve Tandfit en Wereldfit, vindt u een verhaalsbijstand-service. In 2020 kunt u gebruikmaken van deze service na een ongeval binnen Europa of in Marokko of Turkije. In 2019 gold deze service voor een ongeval binnen Europa of in één van de landen rondom de Middellandse Zee. 

  Vanaf 1 januari 2020 vallen ook de kosten van schade in een strafzaak onder onze verhaalsbijstand-service.

  Wat betekent dit voor u?

  Krijgt u in 2020 een ongeval in landen buiten Europa, Marokko of Turkije? Dan heeft u geen recht op onze verhaalsbijstand-service. U kunt vanaf 1 januari 2020 wel gebruikmaken van deze service bij schade in een strafzaak.

  Meer weten? Bekijk dan de vergoeding Verhaalsbijstand bij letselschade.

 • Wereldfit (bevalling in het buitenland)

  Wijziging per 1 januari 2020

  In de voorwaarden van Wereldfit hebben we duidelijker opgeschreven welke zorg rond de zwangerschap en bevalling wij vergoeden. En welke niet.

  Bent u zwanger en gaat u tijdelijk naar het buitenland? En bevalt u in het buitenland van uw kindje? De basisverzekering vergoedt zorg rond de bevalling, tot het bedrag dat de zorg in Nederland zou kosten. Is de zorg in het buitenland duurder? Wij vergoeden die extra kosten niet uit Wereldfit. Zorg rond de bevalling zien wij namelijk als voorziene zorg.

  Wat betekent dit voor u?

  Bovenstaande geldt ook als er al risico’s waren bij vertrek naar het buitenland, en daardoor zijn medische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat u zwanger bent van 2 of meer kindjes. Of een land bezoekt met het zikavirus, malaria of gele koorts. Krijgt u medische problemen die niet te verwachten waren toen u naar het buitenland vertrok? Dan vergoedt Wereldfit de zorg hiervoor.

  Neemt u voor vertrek contact op met onze ZorgConsulent. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

  Meer weten? Bekijk dan onze aanvullende verzekering Wereldfit.

Verder lezen?

Bekijk alle wijzigingen voor uw zorgverzekering in 2020

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.