Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Jeugdwet

Zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

Komt u in aanmerking?

In de Jeugdwet is geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Bijvoorbeeld bij opgroei- en opvoedproblemen of psychische problemen of stoornissen.

Elke gemeente regelt zelf de zorg volgens de Jeugdwet. Heeft u vragen over de Jeugdwet, neem dan contact op met uw gemeente. Contactgegevens vindt u op de website van uw gemeente.

Intensieve kindzorg

Een uitzondering op de Jeugdwet is de intensieve kindzorg. Deze zorg wordt volgens de Zorgverzekeringswet vergoed. Intensieve kindzorg is verpleging en verzorging aan kinderen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de scheiding tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet vindt u op de website informatielangdurigezorg.nl/jeugd.

Aanvragen

Als u gebruik wil maken van zorg volgens de Jeugdwet dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. De gemeente zal uw aanvraag beoordelen en met u bespreken wat de mogelijkheden zijn. Op de website van uw gemeente vindt u hier meer informatie over.

Persoonsgebonden budget versus zorg in natura

Hulp volgens de Jeugdwet kunt u op twee manieren ontvangen: persoonsgebonden budget of zorg in natura. In dit laatste geval regelt de gemeente de hulp en verzorgt zij de administratie. Bij een persoonsgebonden budget regelt u zelf de inkoop en administratie.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget, dan moet u bij uw aanvraag duidelijk motiveren waarom u hiervoor kiest en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente beslist hier uiteindelijk over.

Goed om te weten

  • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

    Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning uit de Jeugdwet, heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

    Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Als u niet aan de voorwaarden van de Jeugdwet voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

    Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Jeugdwet, dan valt uw hulpvraag mogelijk onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de pagina over de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning leest u meer.

    Langdurige zorg en ondersteuning

Zorgadvies nodig?

Bel de ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.Telefoon: 0800 022 14 50 (gratis) van 8.30 tot 17.30 uur, kies voor optie 2

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.