Thuismonitoring: meer tijd en aandacht voor patiënt

20 juni 2022 | E-health | Interview | 4 min. leestijd
ONVZ sprak prof. Dr. Ir. Daan Dohmen over de voordelen van thuismonitoring, en hoe zijn thuismonitoringapp Luscii tijdens corona een vlucht maakte in de zorg.
Als we iets van corona hebben geleerd, dan is het dat we niet altijd en overal fysiek aanwezig hoeven zijn. Mede door dat inzicht heeft thuismonitoring in de zorg een hoge vlucht genomen. Door thuismetingen zijn er geen overbodige ziekenhuisbezoekjes meer nodig. Geen halve dagen onbetaald verlof van werk, geen parkeer(kosten)ergernissen. En voor de zorgverlener betekent het monitoren van patiënten op afstand minder ‘lopende band werk’, meer zorg op maat, en meer tijd voor patiënten die het echt nodig hebben.

Individuele aanpak

‘In de zorg is personeelscapaciteit een groot probleem’, begint Dohmen, oprichter van bedrijven in innovatieve zorgsystemen. ‘En we hebben tijdens corona gezien waar dat toe leidde: hoge werkdruk, uitgestelde zorg, enzovoorts. Personeelstekorten los je niet zo maar op, maar de zorg anders organiseren kan wel. Zo plannen poli’s hun afspraken voor iedere patiënt hetzelfde in: standaard moet de patiënt om de zes maanden terugkomen. Maar in bepaalde gevallen is dat helemaal niet nodig. Het kost onnodig veel tijd en niemand schiet er wat mee op. Hoe kun je er dan voor zorgen dat je als zorgverlener patiënten ziet wanneer het relevant is? Die vraag is de basis geweest voor het bouwen van onze app Luscii.’

Via de thuismonitoringapp geeft de patiënt op dagelijkse of wekelijkse basis zijn of haar gezondheidswaarden door aan arts of verpleegkundige. Denk aan bloeddruk, zuurstof in het bloed, gewicht, enzovoorts. Zorgverleners kunnen inspringen op momenten dat het echt nodig is, en de patiënt kan dan alsnog een fysieke afspraak maken. Verder kunnen patiënten via de app worden voorbereid op een onderzoek of begeleid naar een ingreep. En ze kunnen video’s bekijken over leven met een ziekte of aandoening. 

 

Met thuismonitoring ligt de regie feitelijk in handen van de patiënt, de zorgverleners kijken op afstand mee


Regie in handen van patiënt

Dohmen: ‘Thuismonitoring is veel meer gericht op de individuele patiënt. De controle vindt vrijwel continu plaats, doordat de patiënt zijn of haar waarden voortdurend kan doorgeven aan de zorgverlener. Hierdoor kunnen eventuele risico’s veel sneller gesignaleerd en aangepakt worden. De kans op achteruitgang, heropname of zwaardere behandelingen wordt zo veel kleiner. De regie ligt feitelijk in handen van de patiënt, en de zorgverleners kijken veilig op afstand mee.’

Kunstmatige intelligentie maakt het verder mogelijk om verzamelde data slim in te zetten. Zo kunnen er analyses en voorspellingen worden gedaan en automatische feedback en coaching gegeven.’ Dohmen: ‘Hiermee ontwikkelt de zorg zich van reactief naar proactief: bij klachten - of eigenlijk daarvoor al - kun je preventief ingrijpen. Het is vergelijkbaar met de smartwatch; de drager houdt door middel van eigen verzamelde data zijn of haar gezondheid in de gaten en stuurt waar nodig bij. Ook zorg wordt steeds meer data gedreven. Logisch: hoe meer data, hoe beter en eerder risico’s en inzichten kunnen worden opgehaald.’


Ouderen kunnen sinds corona goed overweg met digitale zorginnovaties als de thuismonitoringsapp


Ouderen grootste gebruikers

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein was het eerste ziekenhuis dat thuismonitoring bij covid-patiënten succesvol inzette. Covid-patiënten konden sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen, doordat ze thuis in de gaten werden gehouden met de app. Voor veel patiënten een plezierige ontwikkeling om in de vertrouwde thuissituatie te kunnen herstellen. Een ander voordeel was dat er sneller bedden beschikbaar waren voor andere patiënten. Uit onderzoek van de ziekenhuizen St. Antonius  en Maasstad blijkt dat gemiddeld zes tot elf opnamedagen bespaard werden. ‘In het St. Antonius ziekenhuis is er zelfs een thuismonitorteam opgezet’, voegt Dohmen toe. Ook buiten Nederland is er steeds meer interesse voor thuismonitoring. Luscii wordt inmiddels binnen zeven Europese landen en Afrika gebruikt.

Toch geeft Dohmen toe dat thuismonitoring niet bij iedere patiënt inzetbaar is. ‘De app is simpel en gebruiksvriendelijk gebouwd. Maar een deel van de mensen die digitale vaardigheden missen, zullen er alsnog moeite mee kunnen hebben en er zenuwachtig van worden.’ Overigens zijn het niet per definitie ouderen die moeite hebben met de digitale zorginnovatie. ‘Vergis je niet, veel ouderen hebben tijdens corona grote stappen gezet op het digitale vlak. Sterker nog, zij vormen momenteel zelfs de grootse gebruikersgroep van onze app.’