25 november 2021 | Levensstijl | Interview | 3 min. leestijd
12 november is voor zorgverzekeraars een belangrijke datum: het is de dag waarop de zorgpremies bekendgemaakt moeten worden. Waar is dat premiebedrag op gebaseerd en wat komt er allemaal bij kijken om een premie te bepalen? Emile de Koning, Manager Actuariaat bij ONVZ, legt het graag uit.
‘Ik werk al ruim 30 jaar bij ONVZ en werd al snel betrokken bij de berekening van de premie. Het is ieder jaar weer een afweging van verwachtingen, aannames, verzekerdenportefeuille en kosten. Uiteindelijk wil je een goede premie voor alle verzekerden en tegelijkertijd wil je de zekerheid dat zij de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Terwijl de meeste verzekerden in september nog helemaal niet bezig zijn met overstappen, start ONVZ dan met de eerste premierondes. Emile: ‘We verzamelen eerst alle informatie die van invloed is op de hoogte van de premie. We zoeken een antwoord op vragen zoals: Hoe verwachten we dat onze verzekerdenportefeuille er komend jaar uit komt te zien? Hoeveel zorgkosten gaan onze verzekerden maken? Welke ontwikkelingen verwachten we komend jaar, bijvoorbeeld voor wat betreft corona? Hoe hoog zijn de vereveningsbudgetten die we van het Zorginstituut Nederland ontvangen? En we kijken naar onze bedrijfskosten, zoals loonkosten en huisvesting. Daarnaast hebben we ook te maken met solvabiliteitseisen die De Nederlandsche Bank oplegt aan verzekeraars. Deze solvabiliteitseisen zijn vastgesteld ter bescherming van de klant, want geen verzekerde zou willen dat een verzekeraar gedurende het jaar opeens niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen.

Al deze informatie zetten we in een rekentool die ons helpt om een premiebedrag vast te stellen. Er zijn meerdere rekenrondes nodig en het blijft tot op de dag van 12 november spannend. De premie kan tot op de laatste moment nog veranderen. En dat gebeurt meestal ook.’

Samenspel

Emile vertelt met een grote glimlach dat hij de premieberekening de leukste tijd van het jaar vindt. ‘Alles staat of valt met de juiste premie en het bepalen ervan doen we met een heel team. Nagenoeg iedere afdeling binnen ONVZ komt aan bod. De afdeling Klantrelaties daagt ons uit om een aantrekkelijke prijs neer te zetten waar de verzekerde mee akkoord gaat. Finance bewaakt de bedrijfskosten, Zorg kijkt naar de zorgindexeringen en de afdeling Risk heeft hier een toetsende rol. Ook de Raad van Commissarissen wordt meegenomen in dit proces van premievaststelling. Dat levert soms discussies op, maar uiteindelijk lopen we allemaal tevreden de kamer uit met de nieuwe premie.’

Trots

ONVZ houdt de premie voor 2022 voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen gelijk. Dat betekent een premie van € 134,50 bruto per maand. Emile: ‘Dit jaar was de bekendmaking van de premie misschien wel extra ingewikkeld. Want we hebben nog steeds te maken met de effecten van COVID-19. Daarbij hebben we vorig jaar best wat gewijzigd in onze pakketten. Bijvoorbeeld maximale vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging ingevoerd. Dat leek voor sommigen verzekerden een beperking, maar gelukkig was er ook begrip voor. Toch maakten we die keuze in het belang van onze verzekerden. En dat vertaalt zich nu onder andere in de gunstige premie. We hebben dus een goede keuze gemaakt vorig jaar en daar ben ik trots op. Direct en indirect staat het belang van de verzekerde altijd voorop.’

Kwalificatieronde

‘Extra spannend dit jaar was de premiebekendmaking van concurrenten. Een te lage premie ten opzichte van de concurrent kan ongeloofwaardig overkomen, terwijl een te hoge premie ervoor kan zorgen dat je verzekerden weglopen. We leggen wel altijd vast welk bedrag minimaal en maximaal rendabel is voor ons, maar je wilt toch weten hoe je scoort ten opzichte van andere zorgverzekeraars. Dit jaar zagen we meer dan andere jaren dat zij hebben gewacht tot het laatste moment, waardoor je bijna blind je premie moest neerleggen. Dat voelde als de kwalificatie van de Formule 1. In de laatste ronde wordt de snelste tijd gemeten en die is bepalend voor de winnaar. Ik zat op het puntje van mijn stoel mee te kijken. Mijn taak zit er nu op. Ik ben alweer bezig met andere projecten en kijk constant mee met hoeveel instroom en uitstroom we hebben. De verzekerden zijn nu aan zet en ik ben benieuwd wat komend zorgseizoen ons gaat brengen.’

ONVZ houdt de premies gelijk

Als vereniging zonder winstoogmerk gaan we zorgvuldig om met de premies van onze leden. De premie van een zorgverzekering wordt voornamelijk door de ontwikkeling van de zorgkosten bepaald. Door COVID-19 kan dit jaar minder reguliere zorg geleverd worden dan verwacht en zijn er dus minder zorgkosten gemaakt. Daarnaast kiest ONVZ er voor haar reserves aan te spreken om de premie gelijk te houden. Dat geldt voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen. Bereken direct je premie via onze website.

Uiterlijk op 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekendmaken. Wisselen van zorgverzekeraar kan tussen 12 november en 31 december. 

Waar gaat de premie naartoe?
Bekijk de premieopbouw