Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Toestemming vragen voor medisch-specialistische revalidatie

Zo vraagt u toestemming aan voor medisch-specialistische revalidatie.

Waarom toestemming vragen

Wij hechten veel waarde aan doelmatige en kwalitatief goede zorg. Dit is zorg die aansluit op de zorgvraag, maar ook zorg die vergoed kan worden uit de basisverzekering. Dit mag alleen als de zorg en zorgverleners aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uit controles is gebleken dat niet altijd aan de regels wordt voldaan. Bijvoorbeeld omdat de revalidatiearts niet voldoende betrokken is. Of omdat zorg is verleend die niet onder de basisverzekering valt. Wij mogen de zorg dan niet vergoeden. Of moeten zelfs de vergoeding terugvragen. Om te voorkomen dat u (een deel van) de hoge kosten van zo’n behandeling zelf moet betalen, geven wij u graag vooraf duidelijkheid.

Bij zorgverleners waar we geen afspraken mee hebben gemaakt, controleren we daarom vanaf 1 januari 2019 zoveel mogelijk vooraf of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Daarom moet u toestemming vragen voordat de zorg start.

Wanneer hoeft u geen toestemming te vragen

Met veel zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over de te leveren zorg en de toestemming. Bij behandeling door één van deze zorgverleners, is voorafgaande toestemming van ons niet nodig. Die zorgverleners staan in het overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra. Staat uw zorgverlener niet in het overzicht? Dan moet u dus wél toestemming vragen.

Wanneer moet u toestemming vragen

Staat uw zorgverlener niet in het overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra? Dan is vanaf 1 januari 2019 onze toestemming nodig voordat:

 • een eerste traject medisch-specialistische revalidatie start of als er een nieuwe indicatie is voor de revalidatie, en
 • als het gaat om interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie zonder opname

Overgangsregeling 2018-2019 (voor onze verzekerden)

Kreeg u in 2018 al zorg? Dan gelden de volgende regels:

 1. Bent u in 2018 gestart met interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie en was u in 2018 al bij ons verzekerd?

  Dan hoeft u geen toestemming te vragen. U kunt uw huidige revalidatietraject zonder onze toestemming afmaken. Ook als uw zorgverlener niet in het overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra staat.

  Alleen bij een nieuwe zorgvraag of nieuwe indicatiestelling van de revalidatiearts moet u (opnieuw) toestemming vragen.

 2. Was u in 2018 ergens anders verzekerd en heeft de andere verzekeraar al toestemming gegeven voor uw revalidatietraject?

  Als u de toestemming naar ons toestuurt, nemen wij deze over.

 3. Was u in 2018 ergens anders verzekerd en heeft u geen schriftelijke toestemming van uw vorige verzekeraar?

  Dan heeft u onze toestemming nodig. U moet deze uiterlijk 28 februari 2019 bij ons aanvragen.

Zo vraagt u toestemming

Om een aanvraag voor toestemming te kunnen beoordelen, hebben wij uitgebreide informatie van de behandelend revalidatiearts nodig. U kunt dit aanleveren via een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Toestemming vragen voor uzelf

In veel gevallen zal het revalidatiecentrum de aanvraag voor u regelen. Is dit niet het geval? Dan kunt u zelf toestemming vragen. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts. Zorgt u ervoor dat het formulier volledig is ingevuld.

Het kan zijn dat wij aanvullende vragen hebben over het ingevulde aanvraagformulier. Onze machtigingsmedewerker vraagt dan aanvullende informatie op bij u of uw revalidatiearts. De machtigingsmedewerkers werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur en zullen, als dat volgens de privacyregels nodig is, eerst uw toestemming vragen.

Zorgt u ervoor dat de aanvraag aan ons wordt verzonden voordat u met de behandeling begint. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen van ons bericht over de beslissing.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier digitaal aan ons sturen via het contactformulier.

Of per post naar:

ONVZ

Afdeling Machtigingen

Postbus 392

3990 GD Houten

U kunt uw aanvraagformulier ook direct opsturen aan onze medisch adviseur als u dat liever wil. Zet dan in de adresgegevens 't.a.v. de medisch adviseur'.

Toestemming vragen voor uw cliënt

Heeft u geen overeenkomst met ons voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie? Dan is toestemming van ons nodig voor deze zorg. Onze verzekerden, uw cliënten, zijn zelf verantwoordelijk voor het vragen van de toestemming. Zij vertrouwen echter wel op uw medewerking daarbij.

Toestemming vragen voor interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie kan met een aanvraagformulier. Dit moet worden ingevuld en ondertekend door u als revalidatiearts. Zorgt u ervoor dat het formulier volledig is ingevuld.

Wilt u de aanvraag voor toestemming rechtstreeks aan ons sturen? Dat ondersteunen wij graag.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier digitaal aan ons sturen via het contactformulier. Gebruik maken van Secure Mail kan ook. Via ziekenhuizen@onvz.nl.

Of per post naar:

ONVZ

Afdeling Machtigingen

Postbus 392

3990 GD Houten

Wilt u meer weten?

Bekijk dan de vergoeding Medisch-specialistische revalidatie.

Goed om te weten

 • Soms verbinden wij voorwaarden aan de toestemming

  Kijkt u in de toestemming die u van ons heeft gekregen of er bijzondere voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld dat de behandelaar een bepaalde opleiding moet hebben of dat de behandeling binnen een bepaalde periode moet plaatsvinden. Zo voorkomt u teleurstellingen achteraf.

 • Als wij geen toestemming geven, kunt u ons om een heroverweging vragen

  Het kan voorkomen dat wij geen toestemming geven. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u ons vragen er nog eens naar te kijken. Wij noemen dit een heroverweging. Als arts en patiƫnt kunt u samen bekijken of er meer informatie nodig is voor de behandeling van de aanvraag. Een heroverweging hoeft niet te betekenen dat uw aanvraag toch wordt goedgekeurd.

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.