Heeft u vragen? Bel 030 639 62 22 English

Wet langdurige zorg (Wlz)

Langdurige en intensieve zorg in de thuissituatie of in een instelling.

Komt u in aanmerking?

U heeft recht op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) wanneer u blijvend zorg nodig heeft én er permanent toezicht nodig is of zorg 24 uur per dag dichtbij beschikbaar moet zijn. Dit kan het geval zijn bij langdurig intensieve zorg voor chronisch zieken, ouderen of personen met een handicap of psychische aandoening. Meer informatie over langdurige zorg vindt u op informatielangdurigezorg.nl.

Aanvragen

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg volgens de Wlz.

Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u op verschillende manieren uw zorg ontvangen. In sommige situaties is het nodig dat u in een instelling gaat wonen, maar het is ook mogelijk om zorg thuis te ontvangen. Bij de aanvraag die u indient bij het CIZ geeft u aan of u in een instelling wilt wonen of dat u de zorg thuis wilt ontvangen. Wanneer u thuis zorg wilt ontvangen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget of voor zorg in natura.

Persoonsgebonden budget & zorg in natura

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de inkoop en administratie voor de zorg. Bij zorg in natura regelt het zorgkantoor dat u de juiste zorg ontvangt. Er zijn 31 zorgkantoren in Nederland, elk met een eigen regio. Op de website van Zorginstituut Nederland (ZIN) leest u meer over de verschillende mogelijkheden binnen de Wlz-zorg.

Kiest u voor zorg in natura, dan sluit uw zorgkantoor een contract af met de zorgverleners. Hierin is onder andere afgesproken dat de zorgverleners zorg leveren die is afgestemd op uw behoeften. De zorgverleners moeten minimaal twee keer per jaar met u bespreken of u tevreden bent. Ook maakt het zorgkantoor afspraken over de kwaliteit van de zorg zodat u zorg krijgt van goede en deskundige zorgverleners. Daarnaast verzorgt het zorgkantoor de administratie.

Heeft u een Wlz-indicatie en kiest u voor een persoonsgebonden budget (pgb-Wlz), dan moet u hiervoor een pgb-aanvraag indienen bij uw zorgkantoor. U vraagt het aanvraagformulier hiervoor op bij het zorgkantoor in uw regio. In de brochure van het Zorginstituut leest u meer over het aanvragen van een persoonsgebonden budget.

Een mix van zorg in natura en een persoonsgebonden budget is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning of aan zorgbemiddeling voor de best passende zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Uw zorgaanbieder kiezen

Wanneer u langdurige zorg aanvraagt bij het CIZ kunt u ook aangeven van welke zorgaanbieder u graag zorg wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een zorgaanbieder zijn waar u momenteel al zorg van ontvangt. Bij het kiezen van uw zorgaanbieder is het belangrijk dat hij of zij een contract heeft afgesloten met uw zorgkantoor. Dit kunt u controleren via de website van uw zorgkantoor.

Op de website van Zorgkaart Nederland vindt u ervaringen van patiënten met zorgaanbieders in Nederland. Wellicht dat dit u kan helpen bij uw keuze. Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning of aan zorgbemiddeling voor de best passende zorg? Neem dan contact op met het zorgkantoor van uw regio.

  

Wat u zelf betaalt

Maakt u gebruik van Wlz-zorg en woont u in een zorginstelling of ontvangt u zorg thuis? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wlz. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Met deze eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Op de website van het CAK leest u meer over de eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

Dubbel verzekerd

Heeft u een Wlz-indicatie én een aanvullende zorgverzekering? Dan kan het zijn dat u voor bepaalde zorg dubbel verzekerd bent. Lees meer over Wlz-zorg en uw zorgverzekering.

Goed om te weten

 • U heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning

  Als u te maken heeft met zorg en ondersteuning uit de Wet langdurige zorg (Wlz), heeft u recht op gratis cliëntondersteuning.

  Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Voorkom dat u dubbel verzekerd bent

  Heeft u een Wlz-indicatie én een aanvullende zorgverzekering? Dan kan het zijn dat u voor bepaalde zorg dubbel verzekerd bent. Bekijk hier in welke situaties dit het geval is.

  Wlz-zorg en uw zorgverzekering
 • Als u niet aan de voorwaarden van de Wlz voldoet, zijn er nog andere mogelijkheden voor zorg

  Voldoet u niet aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg, dan valt uw hulpvraag mogelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Kinderen tot 18 jaar kunnen zorg krijgen uit de Jeugdwet. Op de pagina over de verschillende vormen van langdurige zorg en ondersteuning leest u meer.

  Langdurige zorg en ondersteuning
 • Met klachten over de Wlz kunt u terecht bij verschillende instanties

  Bent u niet tevreden over de diensten van het zorgkantoor, een zorgverlener of over de zorg die u heeft ontvangen? Dan zijn er verschillende instanties waar u uw klacht kenbaar kunt maken. Bekijk hier waar u terecht kunt.

  Klachten over Wlz-zorg
 • In sommige situaties kunt u (een vergoeding voor) Wlz-zorg in het buitenland krijgen

  In bepaalde situaties is het mogelijk om Wlz-zorg in het buitenland te ontvangen of een (gedeeltelijke) vergoeding daarvoor.

  Wlz-zorg in het buitenland

Zorgadvies nodig?

Bel de ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.Telefoon: 0800 022 14 50 (gratis) van 8.30 tot 17.30 uur, kies voor optie 2

Heeft u nog vragen?
We staan voor u klaar

Meer contactopties

Over enkele minuten wordt u automatisch uitgelogd. Beweeg uw muis om ingelogd te blijven.